Baza WiedzyMagazynTOWARY → Grupy i podgrupy towarów i usług

Grupy i podgrupy towarów i usług

Jak ustawić grupę i podgrupę towaru lub usługi? Czym różni się grupa od podgrupy?

Wprowadzając towar w module Towary możesz ustawić nazwę grupy. Pole Grupa znajdziesz po prawej stronie okna edycji towaru:

W miarę wprowadzania danych, powstaje automatyczny słownik grup. Przy kolejnym towarze wystarczy nacisnąć przycisk ••• w polu Grupa, aby wybrać jedną z używanych już grup:

Identyczny mechanizm działa w module Usługi. Grupy i podgrupy rozpoznawane są automatycznie:

Grupy i podgrupy mają istotny wpływ na wyświetlanie danych w module Wykresy. Wykres według grup daje większą agregację:

Z kolei wykres według podgrup pozwala lepiej ocenić szczegóły:

➜Informacja o grupie przenoszona jest do pozycji faktury podczas jej wystawiania. W przypadku zmiany grupy lub dodania podgrupy, zmiany będą dotyczyć faktur wystawianych od momentu zmiany.


Te funkcje zawarte są w pakiecie Magazyn. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 5 programach.
» zobacz więcej

Dossier towaru

Dossier towaru znajdę dossier towaru? Jak ustalić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu? » zobacz

Przecena towarów

Przecena towarów Jak wykonać przecenę wybranych towarów? Jak przeliczyć ceny z atrakcyjną końcówką? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 8 do 18
Grupy i podgrupy towarów i usług: Jak ustawić grupę i podgrupę towaru lub usługi? Czym różni się grupa od podgrupy? - Baza Wiedzy
Wprowadzając towar w module Towary możesz ustawić nazwę grupy. Pole Grupa znajdziesz po prawej stronie okna edycji towaru: Dowiedz się więcej!