Baza WiedzyFakturowanieFAKTURY → Klonowanie faktur

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

Klonowanie faktury polega na wystawieniu kolejnej takiej samej faktury dotyczącej usług, z tym samym tytułem i dla tego samego kontrahenta. Klonowanie przydaje się szczególnie w przypadku usług, które są powtarzalne.

➜Klonowanie faktur ma pewne ograniczenia. Nie mogą być klonowane faktury zawierające elementy powiązane, na przykład faktura pochodna do innego dokumentu, korekta, wewnętrzna, zamykająca, marża, metoda kasowa, walutowa, do abonamentu, do paragonu, do zamówienia, odwrotne obciążenie, MPP, bez VAT, unijna, zaliczkowa, zaliczkowa zamykająca, zawierająca rabat globalny albo zarchiwizowana.

Klonowanie nie jest odpowiednikem wystawiania faktury. W efekcie klonowania otrzymujesz nową fakturę. Nie zostaną przeniesione zdarzenia związane z płatnościami, księgowaniem, zamówieniem, fiskalizacją.

➜Jeśli fakturujesz usługi o charakterze ciągłym, na przykład dostawę internetu albo usługi abonamentowe, skorzystaj z modułu Abonamenty. Moduł wymaga pakietu PRO.

Aby sklonować fakturę, odszukają w module Faktury, następnie naciśnij przycisk Sklonuj. Program zapyta, czy chcesz rozpocząć klonowanie:

Program rozpozna oryginalną formę i termin płatności. Nowy termin płatności zostanie odpowiednio dostosowany:

➜Jeśli prowadzisz ręczną numerację, możesz w tym miejscu nadać numer nowej faktury ręcznie. Pozostaw pole puste, aby skorzystać z numerowania automatycznego.

Zostanie przygotowana faktura sklonowana:

To ostatni moment, aby przejrzeć szczegóły i wykonać jakieś poprawki.

➜Podczas klonowania nie możesz zmienić kontrahenta. Dane kontrahenta zostaną pobrane z oryginalnej faktury. Możesz je poprawić w pewnym zakresie, ale nie możesz zmienić numeru NIP. Jeśli chcesz wystawić fakturę dla innego kontrahenta, przygotuj ją od zera.

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij przycisk Gotowe.


Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 15 programach (Druczek, Faktura VAT, Fakturzysta, Fakturowalnia ISP, Start, Lokator, Rolnik, Serwis, Warsztat, Zlecenia, Opony, Gabinet, Hotel, Szkoła, Książka).
» zobacz więcej

Drukowanie faktury

Drukowanie faktury Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą? » zobacz

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK? » zobacz

Wystawianie faktury

Wystawianie faktury Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT? » zobacz

Wysyłanie faktury mailem

Wysyłanie faktury mailem Jak wysłać fakturę mailem? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 8 do 18
Klonowanie faktur: Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? - Baza Wiedzy
Klonowanie faktury polega na wystawieniu kolejnej takiej samej faktury dotyczącej usług, z tym samym tytułem i dla tego samego kontrahenta. Klonowanie przydaje się szczególnie w przypadku usług, które są powtarzalne. Dowiedz się więcej!