Baza WiedzyPraca z dokumentamiE-MAIL → Status wysyłki e-maila

Status wysyłki e-maila

Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?

W module E-maile znajdziesz mail, który został wysłany albo nie mógł być wysłany. Otwórz go.

Przejdź na zakładkę Wysłano. Zobaczysz szczegóły wysyłki, na przykład takie:

Tutaj widzimy, że mail został wysłany i nie było żadnych błędów. Status 250 to standardowy status określający, że wszystko jest OK.

Jeśli wystąpią błędy, w tym miejscu znajdziesz ich szczegółowy opis. Dzwoniąc do pomocy technicznej miej tę stronę otwartą.

W pozycji pokwitowanie znajdziesz indywidualny identyfikator (mailid), nadany przez serwer SMTP w momencie przyjęcia e-maila. To dowód, że e-mail został naprawdę przekazany do wysyłki.

➜Przekazanie do wysyłki nie oznacza, że mail zostanie dostarczony. Jest wiele powodów, dla których mail może nie dotrzeć. W momencie wysyłki nie jest sprawdzany adres odbiorcy. Jeśli adres odbiorcy będzie nieprawidłowy, otrzymasz e-maila z komunikatem o błędzie (tzw. zwrotka). Sprawdź na koncie pocztowym, czy nie przyszedł taki zwrot.


Te funkcje zawarte są w pakiecie Firma 365. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 19 programach.
» zobacz więcej

Edycja maila

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Import e-maili z starego formatu

Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? » zobacz

Kody statusu SMTP

Kody statusu SMTP Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać? » zobacz

Konto pocztowe gmail

Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania

Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty

Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania

Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego

Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wersja składnika poczty elektronicznej

Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora

Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 8 do 18
Status wysyłki e-maila: Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? - Baza Wiedzy
W module E-maile znajdziesz mail, który został wysłany albo nie mógł być wysłany. Otwórz go. Dowiedz się więcej!