Baza Wiedzy

Ilość tematów: 420
ABONAMENTY
Abonament
Fakturowanie abonamentu
AKTUALIZACJA
Aktualizacja aplikacji
BANK
Nowa transakcja
Nowe konto
Numer konta i nazwa banku
BAZA DANYCH
Automatyczna naprawa bazy danych
Edycja metadanych
Nieoczekiwana wartość danych
Odbudowa bazy danych X1
Praca z zewnętrzną bazą danych
Synchronizacja obiektu
BAZA DANYCH SQL
Awaria bazy danych
Naprawa bazy SQL
SQL nie jest podłączone
CZCIONKI
Czcionki wydruków
Krzaczki na wydrukach
Nieprawidłowe czcionki na wydruku
Ustawienia regionalne
DOKUMENTY MAGAZYNOWE
Faktura do WZ
Faktura zakupowa do PZ
MM Przesunięcie magazynowe
PZ do faktury zakupowej
Rodzaje dokumentów magazynowych
WZ do faktury
DUPLIKATY
Drukowanie duplikatu faktury
E-FAKTURY
Co trzeba wiedzieć o e-fakturze
E-faktury sprzedażowe
E-faktury zakupowe i kosztowe
E-MAIL
Edycja maila
Import e-maili z starego formatu
Kody statusu SMTP
Konto pocztowe gmail
Maile do wysłania
Problemy z wysyłaniem poczty
Przenoszenie ustawień wysyłania
Status wysyłki e-maila
Ustawienia konta pocztowego
Wersja składnika poczty elektronicznej
Wysyłanie poczty z bufora
ETYKIETY
Drukarki etykiet
FAKTURY
Drukowanie faktury
Klonowanie faktur
Rodzaje faktur
Wystawianie faktury
Wysyłanie faktury mailem
FAKTURY PROSTE
Faktura prosta opcje zaawansowane
Faktura prosta
Faktura uproszczona
FAKTURY UNIJNE
Faktura WDT
FAKTURY ZAAWANSOWANE
Co musi być na fakturze
Co nie musi być na fakturze
Długie teksty dodatkowe na fakturze
Faktury w cenach netto czy brutto
Kolejność pozycji faktury
Księgowanie faktury
Nietypowe stawki VAT
Schematy fiskalizacji
FISKALIZACJA
Drukarki fiskalne
Faktura nie może być zafiskalizowana
Jak podłączyć drukarkę fiskalną
Jaką drukarkę fiskalną wybrać
Paragon do faktury
Stawki VAT w drukarce fiskalnej
GTU
Kody na fakturach
Podstawy GTU
Raport fiskalny RO
Stałe kody GTU
Wykaz kodów GTU
INSTALACJA
Instalacja na dysku chmurowym
Instalacja na dysku zewnętrznym
Instalacja Pakietu JZK
Instalacja w folderach systemowych
Użytkowanie wersji Classic
Wymagania techniczne
JPK
Generowanie JPK_V7
Urzędowe potwierdzenie odbioru JPK
Weryfikacja i wizualizacja pliku JPK
Weryfikacja pliku JPK
Wybór między JPK_V7M a JPK_V7K
Wysyłanie JPK z programu
Wysyłanie pliku JPK do fiskusa
KARTY
Płatność kartą
Płatności elektroniczne
KASA
Dokument kasowy walutowy
Dokument kasowy
Dokumenty kasowe powiązane
KP Wpłata do kasy
KW Wypłata z kasy
Obsługa kasy
KODY KRESKOWE
Czytnik kodów kreskowych
KODY POCZTOWE
Rozpoznawanie kodu pocztowego
Wyszukiwanie kodu pocztowego
KODY QR
Jakość kodu QR
Kody QR 2D na fakturach
Opłacenie faktury z kodem QR
KONTRAHENCI
Indywidualne warunki handlowe na fakturze
Indywidualne warunki handlowe
Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP
Mail do klienta
Panel danych kontrahenta
Znaki zastrzeżone
KOPIE ZAPASOWE
Kopia zapasowa w chmurze
Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej
Wykonywanie kopii zapasowej
KOREKTY
Faktura korygująca a nota korygująca
Faktura korygująca
Jak wystawić notę korygujacą
Korekta kursu waluty na fakturze
Korekta nazwy towaru na fakturze
Księgowanie korekt
Treść przed korektą
Zbiorcza faktura korygująca
KOSZTY
Koszt z dokumentu
Koszt z faktury końcowej
Koszt z faktury zaliczkowej
KRYPTOGRAFIA
Klucz kryptograficzny jest nieważny
Klucz kryptograficzny
Resetowanie klucza kryptograficznego
KSEF
Generowanie tokena KSEF
Logowanie do KSEF
KSIĄŻKA
Rozliczenie roczne PIT
Wydruk księgi
Wynik finansowy w Książce
Zasysanie danych do Książki
KSIĘGOWA
Generowanie JPK_V7 z częścią ewidencyjną dla księgowej
JPK_FA dla księgowej
Podatkowy rejestr sprzedaży
Współpraca z księgowym
Wysyłanie pliku JPK mailem
LICENCJA
Aktywacja licencji
Automatyczne pobieranie licencji
Problemy z pobieraniem licencji
Tryb ograniczonego użytkowania
LOGO
Logo firmy na fakturach
LOKATOR
Fakturowanie naliczeń
Import listy lokali
Miesięczne naliczenia opłat
Zmiana właściciela lokalu
MAGAZYN
Dodatkowe magazyny
Dodawanie pozycji z magazynu
Lokalizacja towaru w magazynie
Obsługa magazynu
Powiązanie towaru z magazynem
Uzupełnianie pozycji w magazynie
MOWA
Odczytywanie dowolnego dokumentu
Odczytywanie faktury
Odczytywanie podsumowania tabeli
Odczytywanie wiersza tabeli
Ustawienia mowy i dźwięku
NOTY KORYGUJACE
Nota korygująca
NUMEROWANIE
Format numerowania
Rozpoczęcie numerowania w trakcie
Ustawienie formatu numerowania
Weryfikacja formatu numerowania
OBIEKT
Pola obiektu
Prawy panel z własną treścią
Prawy panel
Standardowe funkcje obiektu
OBLICZENIA
Cena sprzedaży na fakturze
Efekt zaokrągleń
Groszowe różnice na fakturach
Wartość pozycji na fakturze
Wynikowa cena netto
PARAGONY
Faktura czy paragon
Faktura do paragonu fiskalnego
Faktura do paragonu z NIP
Numer NIP na paragonie
Paragon bez NIP
Paragon z NIP
PDF
Dokumenty PDF
Lecturo PDF
Problemy z drukowaniem
Przeglądanie plików PDF
POMOC
Aktywna Pomoc
Napisz do JZK
Pomoc techniczna
PPK
Obliczanie składki na PPK
Wyświetlanie PPK
PRO FORMY
Faktura końcowa do pro-formy
Faktura pro-forma
PROCEDURY
Dostępność procedury
Opłacalność procedury
Procedura
Procedury
Wycena procedury
PRODUKCJA
Produkcja produktu
Produkcja
Sprzedaż produktu na fakturę
Tworzenie produktu
PRZENOSZENIE
Jak przenieść instalację programu
Przenoszenie danych z wersji Classic do 365
Przenoszenie danych ze starszej wersji
RAPORT KASOWY
Nowy raport kasowy
Raport kasowy
Zamykanie raportu kasowego
RAPORTY
Rejestr sprzedaży
Wykres zyskowności towaru
Wykresy odwrotne
Zyski i straty
REKLAMACJE
Reklamacja
Załatwienie reklamacji
REMANENT
Korygujący ruch magazynowy
Remanent
ROLNIK
Faktura RR
ROZLICZENIA
Rozliczenia automagiczne
Rozliczenia
Wpłaty do faktury
RYCZAŁT
Księgowanie ryczałtu
SIECI
Błędy podczas pracy w sieci
Nowa tożsamość sieciowa
Numerowanie w sieci
Ustawienia w sieci
Wymagania do pracy wielostanowiskowej
Zamiana tożsamości lokalnej na sieciową
SKALOWANIE
Skalowanie w Windows
Skalowanie wydruku
Ustawienia skalowania wydruku
SŁOWNIKI
Edycja słowników
Słowniki
SMS
Bramka SMS
Usługa SMS
Wysyłanie SMS
SPIS Z NATURY
Podatkowy spis z natury
ŚRODKI TRWAŁE
Amortyzacja
Księgowanie odpisu amortyzacyjnego
Odpis amortyzacji
Srodek trwały
STYLE
Styl dla mojej firmy
Style standardowe
Tworzenie stylu
Usuwanie stylu
TABELE
Eksport danych
Kolumny w tabelach
Sortowanie kolumn w tabelach
TOWARY
Dossier towaru
Grupy i podgrupy towarów i usług
Przecena towarów
TOŻSAMOŚCI
Folder przechowywania tożsamości
Klonowanie tożsamości
Limity tożsamości
Nowa tożsamość
Uruchamianie konkretnej tożsamości
Uruchamianie w ostatniej tożsamości
Usuwanie tożsamości
Wybór tożsamości przy uruchamianiu
TRYB ZGODNOŚCI
Tryb zgodności
UMOWY
Nowa umowa
Przeliczanie wynagrodzenia do umowy
Wynagrodzenia do umowy
USŁUGI
Faktura z usługą
Fakturowanie usług
Nowa usługa
Tworzenie usługi jako produktu
Usługi
USUWANIE
Dokument wprowadzony do obrotu
Przywracanie usuniętego dokumentu
Usuwanie dokumentów
Usuwanie zapisów księgowych
Wyświetlanie dokumentów usuniętych
UŻYTKOWNICY
Dane dla urzędu skarbowego
Edycja użytkownika
Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy
Konwersja użytkownika
Numer konta do przelewów podatkowych
Stopka dokumentu
Użytkownik domyślny
Zmiana danych użytkownika
VAT
Analiza fiskalna
Formuły księgowania VAT
Kolumny rejestru VAT
Korekta VAT
Korekta wpisu VAT
Księgowanie faktur i paragonów
Księgowanie VAT
Ręczne wpisy w rejestrze VAT
Rejestr VAT nie jest kompletny
Zasysanie danych do VAT
VIES
Komponent jzkVIES nie jest dostępny
Nieprawidłowa wersja komponentu jzkVIES
WALUTY
Aktualizacja kursów walut
Kursy walut
Wybór waluty do faktury
WARSZTAT
Dodawanie pojazdu do zlecenia
Jak uzupełnić powiązanie pojazdu
Nowe zlecenie warsztatowe
WEBVIEW
Brak dostępu do WebView2 w starszym systemie Windows
Brakujący dodatek do funkcjonalności on-line
Instalacja rozszerzenia Edge WebView2 Runtime
Interfejs Edge WebView2 nie jest obsługiwany
Usuwanie cache Edge WebView2 Runtime
WERYFIKACJA
Biała lista płatników VAT
Czym się różni numer NIP od TIN
VIES Weryfikacja statusu kontrahenta unijnego
Weryfikacja danych
Weryfikacja numeru NIP i TIN
Weryfikacja statusu VIES w VAT
WEZWANIA DO ZAPŁATY
Odsetki handlowe
Wezwanie do zapłaty
Zbiorcze wezwanie do zapłaty
WYSZUKIWANIE
Aktywny filtr form płatności
Wyszukiwanie faktur
Wyszukiwanie tekstowe
WZORCE
Pola do wzorców wydruków
Wzorce wydruków
Zmiana domyślnych wzorców wydruków
ZAGRANICA
Edycja wzorca faktury w obcym języku
Faktura w obcym języku
Kody ISO państw członkowskich
Kody państw i języków w programie
Wprowadzanie kontrahenta unijnego
ZAKŁADKI
Strona główna
Zakładka Start
Zakładki automagiczne
Zakładki ulubione
Zamykanie zakładki
Zapamiętywanie układu zakładek
ZAKUPY
Dossier zakupów
Formuła obliczeń VAT
Sprzedaż poniżej ceny zakupu
Zakupy w walucie
ZALICZKI
Faktura końcowa do zaliczek
Faktura zaliczkowa
Korekta faktury zaliczkowej
ZAMÓWIENIA
Hybrydowe menu modułu Zamówienia
Schemat obsługi zamówień
ZAWARTOŚĆ AKTYWNA
Kody błędów zawartości aktywnej
Problemy z pobraniem zawartości aktywnej
ZDROWOTNE
Cykl składki zdrowotnej w roku 2022
Składka zdrowotna w roku 2022
ZUS
Składki ZUS
ZUS DRA
Fakturzysta™ 365 | Baza Wiedzy
Zapoznaj się z elektronicznym przewodnikiem po naszym oprogramowaniu. Sprawdź odpowiedź na jedno z częstych pytań użytkowników programów JZK. Przejrzyste instrukcje krok po kroku.