Baza WiedzyRaporty, obliczenia i kursyOBLICZENIA → Wartość pozycji na fakturze

Wartość pozycji na fakturze

Co to jest cena jednostkowa? Czy obejmuje ona rabat? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji obejmuje rabat?

Faktury przeliczane są według ceny netto albo brutto. » zobacz jak.

Zależnie od konkretnych wartości pozycji faktury, mogą wystąpić różnice wynikające z efektu zaokrągleń. » zobacz jak

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą opodatkowania jest zawsze cena uwzględniająca udzielone rabaty. Dlatego przy obliczaniu wartości konkretnej pozycji faktury najpierw obliczana jest cena jednostkowa po rabacie:

Ta cena jest już zaokrąglona do pełnych groszy (lub innej jednostki, w której wystawiana jest faktura). Dopiero potem obliczany jest VAT.

To przeliczenie widoczne jest na ekranie:

Widoczne jest również na wydruku faktury:

➜To zachowanie zależy od domyślnie włączonego ustawienia Wartość pozycji zawsze według ceny po rabacie. Jeśli wyłączysz tę opcję, przeliczanie dokumentów na ekranie będzie następować według poprzedniego algorytmu.


Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie. Ten pakiet jest dostępny w standardzie w 15 programach (Druczek, Faktura VAT, Fakturzysta, Fakturowalnia ISP, Start, Lokator, Rolnik, Serwis, Warsztat, Zlecenia, Opony, Gabinet, Hotel, Szkoła, Książka).
» zobacz więcej

Cena sprzedaży na fakturze

Cena sprzedaży na fakturze Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? » zobacz

Efekt zaokrągleń

Efekt zaokrągleń Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? » zobacz

Groszowe różnice na fakturach

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? » zobacz

Wynikowa cena netto

Wynikowa cena netto Co to jest wynikowa cena netto? Jak jest obliczana? » zobacz

Jesteśmy po to, aby pomóc

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 8 do 18