Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Fakturzysta 365

Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyModuły finansowe KASA → KP Wpłata do kasy

KP Wpłata do kasy

Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Z prawej strony widać dokumenty kasowe:

Nową wpłatę można wprowadzić tylko do otwartego raportu kasowego. Jeśli wybrałeś na ekranie raport, który jest zamknięty, przycisk będzie niedostępny i wyszarzony

Naciśnij przycisk Wpłata KP, aby wprowadzić nową wpłatę.

Zobaczysz okienko nowej wpłaty:

W górnej części widzisz oznaczenie raportu kasowego, do którego zostanie dopisany ten dokument kasowy. Jeśli masz kilka otwartych raportów kasowych, upewnij się, że zapisujesz dokument we właściwym raporcie kasowym. Przyporządkowania do raportu nie będziesz mógł później zmienić.

Dokument kasowy może mieć do 5 pozycji. Kolejne pozycje pokażą się w miarę wypełniania dokumentu. Dla potrzeb wyświetlania i sumowania pozycje te zostaną podsumowane. Kwotą dokumentu jest suma wszystkich pozycji.

Wybierz kontrahenta z bazy danych. Ta funkcja działa tak, jak w każdym innym module Pakietu JZK 365.

Nie podawaj numeru dokumentu. Numer zostanie nadany przy akceptacji dokumentu.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Nie zmieniaj także daty wystawienia. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy rejestrujesz w programie dokument wystawiony gdzie indziej.

Dokument KP nie musi być w złotych. Możesz wybrać dowolną walutę z tabeli NBP. » zobacz jak

Mamy już wypełniony dokument:

Teraz naciśnij Gotowe, aby zapisać dokument.

Wystawione KP jest już widoczne na liście:

Możesz wydrukować to KP. Naciśnij Drukuj. Zobaczysz podgląd wydruku:

Jest więcej czynności, które możesz wykonać z dokumentem KP. Wykorzystaj standardowe funkcje obiektu. » zobacz jak

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. » zobacz jak

Zobacz także

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?
Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW?
KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?
Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?