Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Fakturzysta 365

Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyPraca z dokumentami E-MAIL → Status wysyłki e-maila

Status wysyłki e-maila

Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila?

W module E-maile znajdziesz mail, który został wysłany albo nie mógł być wysłany. Otwórz go.

Przejdź na zakładkę Wysłano. Zobaczysz szczegóły wysyłki, na przykład takie:

Tutaj widzimy, że mail został wysłany i nie było żadnych błędów. Status 250 to standardowy status określający, że wszystko jest OK.

Jeśli wystąpią błędy, w tym miejscu znajdziesz ich szczegółowy opis. Dzwoniąc do pomocy technicznej miej tę stronę otwartą.

W pozycji pokwitowanie znajdziesz indywidualny identyfikator (mailid), nadany przez serwer SMTP w momencie przyjęcia e-maila. To dowód, że e-mail został naprawdę przekazany do wysyłki.

Przekazanie do wysyłki nie oznacza, że mail zostanie dostarczony. Jest wiele powodów, dla których mail może nie dotrzeć. W momencie wysyłki nie jest sprawdzany adres odbiorcy. Jeśli adres odbiorcy będzie nieprawidłowy, otrzymasz e-maila z komunikatem o błędzie (tzw. zwrotka). Sprawdź na koncie pocztowym, czy nie przyszedł taki zwrot.

Zobacz także

Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania?
Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej?
Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail?
Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania?
Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?
Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo?
Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2?
Wersja składnika poczty elektronicznej Co to znaczy, że składnik aplikacji obsługujący pocztę elektroniczną jest w wersji starszej, niż wymagana? Co zrobić, jeśli jzkMailer jest w nieprawidłowej wersji?
Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora?