Programy i aplikacje → FAKTUROWANIE, MAŁA FIRMA Fakturzysta 365

Fakturzysta

Opis aplikacji Pakiety Referencje Zamów! Pobierz    

Baza WiedzyRaporty, obliczenia i kursy RAPORTY → Wykresy odwrotne

Wykresy odwrotne

Co to jest wykres odwrotny? Jak określić zmienność kategorii w czasie?

Wybierając dane do wykresu, określasz kategorię i siatkę czasową:

W tym przykładzie chcemy zobaczyć region pocztowy, związany z nabywcami naszych produktów, w odniesieniu do kwartału. Który region dominuje w poszczególnych kwartałach?

Zobaczymy na przykład taki wykres:

Widzimy dominację poszczególnych regionów według kwartałów. W I kwartale roku region olsztyński (pierwszy słupek) generuje znacząco większą sprzedaż, niż region lubuski (drugi słupek). W II kwartale jest jednak odwrotnie - sprzedaż w regionie olsztyńskim mocno spada, a w lubuskim rośnie.

Widzimy to też w szczegółowych danych:

Widać, że zmienność kwartalna w regionie olsztyńskim jest inna, niż w regionie lubuskim. Zobaczymy to na wykresie odwrotnym:

Nazwa wykres odwrotny bierze się stąd, że odwracamy kierunek podziału danych. W standardowym układzie na osi poziomej mamy okresy, a poszczególne serie wykresu oznaczają kategorie. Wykres odwrotny ma na osi poziomej kategorie, a serie oznaczają kolejne okresy. W przypadku wykresów kołowych dostępny jest tylko wariant odwrotny:

Widzimy na nim zmienność międzyokresową regionu lubuskiego (na godzinie 1). Najedź myszką na wybrany fragment wykresu, aby zobaczyć szczegółowe kwoty i procenty.

Zobacz także

Rejestr sprzedaży Jak przygotować rejestr sprzedaży? Jak są prezentowane faktury wielostawkowe?
Wykres zyskowności towaru Jak szybko ocenić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu?
Zyski i straty Jak policzyć zyski i straty w danym okresie? Skąd wiem, które grupy towarów są zyskowne?