Fakturzysta

×Druczek

Druczek PRO

Fakturzysta

Fakturzysta PRO

Podatki

Gabinet

Hotel

Kancelaria

Lokator

Rolnik

Serwis

Szkoła

Warsztat

Kontakt

Opis Wersje Klienci Zamów! Pobierz Baza wiedzy Kontakt    

×Zamówienie

  następny »« poprzedni  Fakturzysta » Sprzedaż »

Moduł Faktury

W skrócie: Faktury, rachunki, paragony. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Korekty. Fiskalizacja on-line.

Częste pytania związane z tym modułem


Aktywny filtr form płatności Jak znaleźć faktury o określonej formie płatności? Skąd biorą się filtry, które widzę na ekranie?

Cena sprzedaży na fakturze Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy?

Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?

Co nie musi być na fakturze Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?

Cofanie daty Jak wygerować fakturę z wcześniejszą datą wystawienia? Czy cofnięcie daty w komputerze wystarczy?

Dodatkowe teksty na fakturze Jak dodać na fakturze dodatkowy tekst?

Dodawanie pozycji z magazynu Jak szybko dodać więcej pozycji do faktury, zlecenia, paragonu, zamówienia? Jak szybko wystawić długą fakturę, WZ, PZ?

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?

Długie teksty dodatkowe na fakturze Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo.

Edycja wzorca faktury w obcym języku Jak przygotować wzorzec faktury w innym języku? Jak zmienić szablon faktury?

Efekt zaokrągleń Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń?

Faktura WDT Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi?

Faktura czy paragon Paragon czy faktura? Jak dokumentować sprzedaż, aby najprościej ją zaksięgować?

Faktura do WZ Jak wystawić fakturę do WZ?

Faktura do paragonu fiskalnego Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego?

Faktura do paragonu z NIP Jak wystawić fakturę dla firmy do paragonu fiskalnego z NIP?

Faktura uproszczona Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura?

Faktura w obcym języku Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku?

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT?

Indywidualne parametry sprzedaży dla kontrahenta Jak ustawić indywidualny rabat lub termin płatności dla danego kontrahenta? Kiedy te parametry zostaną uwzględnione?

Inny odbiorca na fakturze Jak wystawić fakturę dla gminy lub miasta, gdy płatnikiem albo odbiorcą jest szkoła, przedszkole lub inna jednostka?

Inny płatnik na fakturze Jak umieścić na fakturze innego płatnika?

Jak ustawić drukowanie numeru konta sprzedawcy Jak wydrukować numer konta sprzedawcy bezpośrednio pod danymi adresowymi? Jak wydrukować konto przy kwocie i terminie płatności?

Klienci powtarzający się Jak zachować kontrahenta na przyszłość? Jak wystawiając fakturę od razu dodać kontrahenta do bazy danych?

Klonowanie faktur Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

Kody QR 2D na fakturach Jak włączyć drukowanie kodu 2D na fakturach? Jak umożliwić płatność za fakturę przez aplikację banku?

Kody państw i języków w programie Jakie są kody państw i języków? Jak oznaczyć wzorce w różnych językach, na przykład po niemiecku, angielsku lub włosku?

Kolejność pozycji faktury Jak zmienić kolejność pozycji na fakturze? Czy można przesunąć towar lub usługę na fakturze w górę lub w dół?

Logo firmy na fakturach Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach?

Nietypowe stawki VAT Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np?

Numer PESEL nabywcy na fakturze Jak wydrukować numer PESEL nabywcy na fakturze? Wprowadziłem wszystkie dane nabywcy, a PESEL się nie drukuje. Jak wprowadzić ten numer?

Odczytywanie faktury Jak odczytać na głos fakturę, paragon albo zlecenie? Jak powiedzieć klientowi kwotę brutto do zapłaty?

Opłacenie faktury z kodem QR Jak opłacić fakturę z wydrukowanym kodem QR? Jak sprawdzić, czy kod 2D na fakturze drukuje się poprawnie?

Podatkowy rejestr sprzedaży Jak działa podatkowy rejestr sprzedaży? Jako mogę przygotować wykaz faktur dla księgowej?

Rodzaje faktur Jakie rodzaje faktur można wystawić w programach JZK?

Rozliczenia automagiczne Jak wprowadzić automagiczne księgowanie wpłat za faktury? Czy jest możliwość obsługi SWRK, kart, wyciągów w MT940?

Sprawdzenie czasu Jak sprawdzić oficjalny czas?

Sprzedaż poniżej ceny zakupu Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą?

Synchronizacja czasu Jak sprawdzić oficjalny czas?

Usuwanie dokumentów Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?

Weryfikacja czasu Jak działa weryfikacja czasu? Dlaczego jest ważna?

Weryfikacja kopii elektronicznej Jak sprawdzić, czy moja kopia elektroniczna jest kompletna?

Wpłaty do faktury Jak wystawić fakturę zapłaconą z góry? Jak rozliczyć wpłatę do faktury? Jak zarejestrować odsetki za zwłokę? Co to jest wpłata kompensująca?

Wybór waluty do faktury Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej?

Wyszukiwanie faktur Jak działa filtr pełnotekstowy dla obiektów złożonych? Jak wyszukać fakturę dla konkretnego kontrahenta? Jak znaleźć zlecenie dla danego pojazdu?

Zmiana kontrahenta na klonowanej fakturze Jak zmienić kontrahenta podczas klonowania faktury?

Zródła czasu Jakie jest oficjalne źródło czasu? Skąd program wie, jaki jest aktualny czas?

e-faktury Jak wystawić e-fakturę?

Check-lista GTU JPK Co trzeba zrobić, aby być gotowym na nowe JPK i GTU? Jak krok po kroku dostosować się do zmian?

Kody na fakturach Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze?

Podstawy GTU Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU?

Raport fiskalny RO Jak wprowadzić raport fiskalny? Jak wykonać raport RO?

Schematy fiskalizacji Jakie są możliwe schematy fiskalizacji? Jak oznaczyć dokumenty GTU RO i FP? Jak je wprowadzić?

Stałe kody GTU Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury?

Wykaz kodów GTU Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?

Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?

Faktura korygująca Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?

Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą?

Korekta faktury zaliczkowej Jak wystawić korektę do faktury zaliczkowej? Jak zaksięgować zmianę zamówienia lub zwrot zaliczki?

Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa?

Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?

Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?

Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą?

Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?

- masz inne pytanie? » zadaj je teraz
Dostępność: D D+ F F+ Ga Ho Ka Lo Ro Se Sz Wa.

  następny »« poprzedni  Zobacz wszystkie moduły Fakturzysty

Programy JZK · Pliki do pobrania · Zaloguj się · Kontakt
Zamówienia i płatności · Licencja ramowa · Wymagania techniczne · Referencje

System sprzedaży i obsługa klienta - partial copyright © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2021
Partial copyright © JZK24 sp. z o.o. © 2019-2021 · JZK® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1992-2021 · Druczek® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 1998-2021 · Fakturzysta® © Studio JZK programy komputerowe Jarosław Knypl, © 2000-2021 · Lecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Facturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · Vecturo © JZK24 sp. z o.o. © 2020 · PRZYJAZDY.PL Partial © Open Street Map contributors CC-BY-SA. Partial © Mapbox.
JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane osób, firm, przedmiotów i zwierząt są fikcyjne, służą wyłącznie ilustracji. Wyjątkiem są referencje, gdzie umieszczono dane istniejących firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które wyraziły na to indywidualną zgodę.

2021-06-13 19:15 #29.2 for 3.236.98.69 @ec2-3-236-98-69.compute-1.amazonaws.com