Pakiet Produkcja

Moduł Produkcja służy do obsługi procesu produkcyjnego w małej firmie. Obsługa procesu produkcyjnego.

Produkcja

Obsługa procesu produkcyjnego. Produkty złożone. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż. Monitorowanie dostępności komponentów. Wycena produkcji.

Prodkukt

Prodkukt: Połączenie dowolnej liczby towarów i usług w produkt gotowy, który można sprzedać lub wprowadzić do magazynu. Obsługa GTU. Wycena produktu. Obliczanie zyskowności.
Moduł Produkcja służy do obsługi procesu produkcyjnego w małej firmie. Ten moduł umożliwia tworzenie złożonych produktów poprzez łączenie różnych towarów i usług, co prowadzi do powstania gotowego produktu, który może być sprzedany lub wprowadzony do magazynu.

Główne funkcje modułu Produkcja obejmują:

1. Obsługa procesu produkcyjnego: Moduł umożliwia monitorowanie i zarządzanie całym procesem produkcyjnym, począwszy od planowania produkcji, aż do jej zrealizowania. Można śledzić postępy produkcji, kontrolować zasoby i terminowość realizacji.

2. Produkty złożone: Moduł umożliwia tworzenie produktów złożonych poprzez łączenie różnych komponentów, towarów i usług. Można definiować hierarchię produktów i określać, jakie elementy składają się na poszczególne produkty.

3. Produkcja do magazynu lub na sprzedaż: Przedsiębiorstwo może decydować, czy wyprodukowany towar ma zostać przekazany do magazynu w celu przechowywania i ewentualnej sprzedaży, czy też ma być od razu wprowadzony na rynek i sprzedany na fakturę VAT.

4. Monitorowanie dostępności komponentów: Moduł Produkcja pozwala na śledzenie dostępności komponentów niezbędnych do produkcji. Przedsiębiorstwo może kontrolować stan zapasów i w razie potrzeby zamawiać nowe komponenty, aby zapewnić ciągłość produkcji.

5. Wycena produkcji: Moduł umożliwia określenie kosztów związanych z procesem produkcyjnym, takich jak koszty materiałów, energii, siły roboczej itp. Na podstawie tych informacji przedsiębiorstwo może dokonać wyceny swoich produktów.

Moduł Produkcja jest również powiązany z modułem Produkt, który odpowiada za zarządzanie samymi produktami. Ten moduł umożliwia definiowanie produktów, ich atrybutów, GTU, a także obliczanie zyskowności produktów na podstawie kosztów produkcji i ceny sprzedaży.

Dzięki modułowi Produkcja można skutecznie zarządzać procesem produkcyjnym, tworzyć złożone produkty, monitorować dostępność komponentów oraz ocenić rentowność swoich działań produkcyjnych.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet Produkcja zawiera następujące moduły:
✓ Produkcja

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet Produkcja obsługuje następujące dokumenty:
✓ Prodkukt

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet Produkcja obsługuje następujące funkcje:
✓ Prodkukt: Połączenie dowolnej liczby towarów i usług w produkt gotowy, który można sprzedać lub wprowadzić do magazynu. Obsługa GTU. Wycena produktu. Obliczanie zyskowności.

Historia taka, jak Twoja...

Wyobraź sobie, jak możesz wykorzystać opisane funkcje. Potem nam o tym opowiedz, na przykład tak: →

Napisz swoją historię! Wypróbuj pakiet Produkcja i przekaż nam swoją opinię.

Nie zapomnij dopisać się do listy referencyjnej. Użytkownicy obecni na naszej liście referencyjnej korzystają z preferencyjnych warunków.

Przygotowanie bazy produktów zajęło mi trochę czasu. Sprzedaję pokrowce na fotele samochodowe, szyte na zamówienie. Mam w ofercie wiele różnych typów pokrowców, z różnymi modelami i materiałami, ale udało się stworzyć różnorodną ofertę dla moich klientów. Produkcja na konkretne zamówienie stała się bardzo prosta.

Zastosowanie kodów EAN okazało się niezwykle korzystne dla mojego biznesu. Dzięki nim mogłem wystawić oferty na Allegro. To pozwoliło mi dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów i zwiększyć sprzedaż. Kody EAN umożliwiają identyfikację i łatwe wyszukiwanie moich produktów przez klientów, a teraz są po prostu obowiązkowe. Moje pokrowce na fotele stały się bardziej widoczne i konkurencyjne na rynku.

Dzięki kodom EAN zarządzanie zamówieniami stało się prostsze. Mogę skanować kody EAN, aby zidentyfikować i śledzić produkty oraz zautomatyzować proces przetwarzania zamówień.

Przygotowanie bazy produktów na początku może być wyzwaniem, ale dzięki zastosowaniu kodów EAN i możliwości wystawienia ofert na platformach handlowych, jak Allegro, zauważyłem wzrost sprzedaży i zwiększenie zainteresowania moimi pokrowcami na fotele samochodowe. Jestem zadowolony z efektów wprowadzenia tych rozwiązań, ponieważ ułatwiły mi zarządzanie produkcją i promocję mojego biznesu.

Warto dokupić...

Pakiet Produkcja jest zalecany dla następujących aplikacji: Serwis, Warsztat.

Podstawowa cena pakietu Produkcja wynosi 499,- zł +VAT.

Pakiet Produkcja wymaga równoczesnego zamówienia pakietu: Fakturowanie, Magazyn.

...w promocji!

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet Produkcja
Moduł Produkcja służy do obsługi procesu produkcyjnego w małej firmie. Obsługa procesu produkcyjnego.