Pakiet Wspólnoty

Pakiet Wspólnoty to zestaw modułów i funkcji służących do zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Ewidencja wspólnot. Dokumenty wspólnot. Koszty wspólnot.

Wspólnoty

Ewidencja wspólnot. Stawki opłat we wspólnotach. Symulacje opłat. Stawki za media. Faktury wystawiane przez wspólnoty.

Wspólnota.

Dane wspólnoty mieszkaniowej. Dane zarządu.

Stała opłata

Stała opłata lokatorska, obliczana od udziału, powierzchni, ilości osób itp.

Dokumenty wspólnot

Dokumenty wspólnot. Uchwały.

Koszty wspólnot

Koszty wspólnot.
Pakiet Wspólnoty to zestaw modułów i funkcji służących do zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Obejmuje on różne aspekty związane z ewidencją, dokumentacją i kosztami wspólnot.

Moduły zawarte w pakiecie Wspólnoty to:

1. Wspólnoty: Moduł ten umożliwia tworzenie i prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych. Można w nim przechowywać informacje dotyczące poszczególnych wspólnot, takie jak dane kontaktowe, adresy, informacje o zarządzie i inne istotne dane administracyjne.

2. Dokumenty wspólnot: Ten moduł pozwala na zarządzanie dokumentacją związaną z wspólnotami mieszkaniowymi. Można w nim przechowywać i udostępniać dokumenty takie jak regulaminy, protokoły zebrań, umowy, deklaracje członkowskie i inne ważne dokumenty.

3. Koszty wspólnot: Moduł ten umożliwia zarządzanie kosztami związanymi z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Można w nim śledzić i rejestrować różne rodzaje wydatków, takie jak koszty utrzymania budynków, remonty, opłaty za media, ubezpieczenia itp.

Pakiet Wspólnoty obsługuje stałe opłaty. Uumożliwia obliczanie opłat na podstawie różnych czynników, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób itp.

Pakiet Wspólnoty oferuje różne funkcje, w tym:

1. Dane wspólnoty mieszkaniowej: Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Można rejestrować dane kontaktowe, szczegóły dotyczące zarządu, informacje o członkach itp.

2. Dane zarządu: Ten moduł umożliwia przechowywanie danych dotyczących zarządu wspólnoty mieszkaniowej, takich jak dane osobowe członków zarządu, ich funkcje, kontakty i inne informacje administracyjne.

3. Stała opłata lokatorska: Funkcja ta umożliwia obliczanie stałej opłaty mieszkaniowej na podstawie różnych kryteriów, takich jak udziały w nieruchomości, powierzchnia mieszkania, liczba osób zamieszkujących mieszkanie itp.

Pakiet Wspólnoty zapewnia narzędzia do skutecznego zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, obsługując różne aspekty, takie jak ewidencja, dokumentacja i koszty. Umożliwia również łatwe zarządzanie danymi wspólnoty i obliczanie opłat mieszkaniowych w sposób spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Jakie moduły zawiera?

Pakiet Wspólnoty zawiera następujące moduły:
✓ Wspólnoty
✓ Dokumenty wspólnot
✓ Koszty wspólnot

Jakie dokumenty obsługuje?

Pakiet Wspólnoty obsługuje następujące dokumenty:
✓ Wspólnota.
✓ Stała opłata

Jakie są dostępne funkcje?

Pakiet Wspólnoty obsługuje następujące funkcje:
✓ Dane wspólnoty mieszkaniowej. Dane zarządu.
✓ Stała opłata lokatorska, obliczana od udziału, powierzchni, ilości osób itp.

W standardzie...

Pakiet jest w standardzie następujących aplikacji:
✓ Lokator
✓ Wspólnota

Warto dokupić...

Podstawowa cena pakietu Wspólnoty wynosi 499,- zł +VAT.

...w promocji!

Przy zakupie dwóch lub więcej pakietów dodatkowych, w tym przynajmniej jednego pakietu księgowego, naliczamy 20% zniżki od wszystkich pakietów. » zobacz szczegóły

Zobacz inne pakiety:

Pakiet Wspólnoty
Pakiet Wspólnoty to zestaw modułów i funkcji służących do zarządzania i obsługi wspólnot mieszkaniowych. Ewidencja wspólnot. Dokumenty wspólnot. Koszty wspólnot.